.........

......... บริษัท สยามยนต์ ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพ เน้นการดูแลการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ

......... บริษัท สยามยนต์ ออโต้พาร์ท จำกัด จากประสบการณ์ด้านการจำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องของการบริการ เอาใจใส่ลูกค้า ดูแลรับผิดชอบการบริการและสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

1.       กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนส่ง

-           รถดัมพ์

-           รถพ่วง

-           รถกึ่งพ่วง

-           รถบรรทุกเอ็นจีวี

2.       กลุ่มลูกค้าทั่วไป

-           รถยนต์

-           รถเก๋ง

3.       กลุ่มลูกค้าเกษตรกร

-           รถแทรกเตอร์

-           รถเกี่ยวข้าว

-           รถใช้ในการเกษตร